Đóng

Foods

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Hotline: 028 5410 7955
Chat Facebook
  • Welcome to Dahi Handi Indian Restaurant!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay